заказана Скупштина клуба

Ванредна скупштина клуба је заказана за 20.11.2022 са почетком у 10:00. У целости преносимо текст позива за Скупштину:

“ На основу члана 22. став 1 и став 2 Статута и члана 5 став 1 и став 2 Пословника о раду Скупштине ОФК Бачка Бачка Паланка сазивам 4. (четврту) ВАНРЕДНУ седницу Скупштине ОФК Бачка Бачка Паланка за 20. новембар 2022. године са почетком у 10:00 часова која ће бити одржана у просторијама стадиона „Славко Малетин – Вава“.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Отварање седнице и поздравна реч,
 2. Избор радних тела Скупштине:
  1. Радног председништва,
  2. Верификационе комисије,
  3. Записничара и
  4. Два оверивача записника.
 3. Извештај верификационе комисије,
 4. Усвајање записника са претходне седнице Скуштине,
 5. Усвајање Извештаја о раду за јесен 2022. године,
  1. информација о трошковима и приходима за јесен сезоне 2022/2023. год
 6. Констатовање оставке Председника клуба и Управног одбора,
 7. Избор Председника Клуба,
 8. Избор чланова Управног одбора,
 9. Усвајање Плана рада за пролеће 2023. год
 10. Усвајање предлога Финансијског плана за 2023. год
 11. Доношење одлуке о лицу за подношење пријаве и променама у АПР-у и Разно „